1

Sant Quirze del Vallès, construint ciutadania

Més enllà de l’espai físic, la ciutat ha de ser un espai social, públic, de relació i d’arrelament. La ciutadania de Sant Quirze ha de viure el municipi a tots els nivells. Sant Quirze ha d’esdevenir un lloc on allotjar-se, aprendre, relacionar-se, organitzar-se, sentir-se viu, desenvolupar-se com a persona a tots els nivells. Sant Quirze ha de ser l’espai físic, mental i social on tots els seus habitants assoleixin el seu màxim benestar.

Detall d’accions i reptes:

 • Creació i dinamització del Consell de Ciutat, com a òrgan d’assessorament i participació ciutadana en benefici de la millora del municipi. Un consell composat per persones implicades en diferents sectors associatius que faran un seguiment de les accions municipals i proposarà millores.
 • Creació de la figura del Síndic Municipal
 • Definirem, crearem i mantindrem un catàleg d’indicadors de progrés de ciutat com a eina de benchmarking.
 • Portal web de Sant Quirze del Vallès: una finestra virtual del municipi a l’exterior i també a l’interior.
 • Programa d’activitats culturals que esdevinguin referents de qualitat més enllà del municipi.
 • Comerç just i responsable
 • Celebració un cop l’any de l’assemblea d’entitats com a espai de reflexió, de col·laboració i de definició de necessitats de futur.
 • Signatura de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats.
 • Elaboració d’un Pla d’equipaments sociocultural i esportiu per dotar el municipi de totes aquelles infraestructures necessàries per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.
 • Pla Estratègic de Sant Quirze del Vallès.
 • Increment a l’1% de recursos propis en cooperació l’any 2010.
 • Impuls de l’agermanament entre escoles on pugui participar tota la comunitat educativa
 • Agermanament amb població europea.
 • Aplicació de l’ordenança de Civisme i Convivència a la via pública.
 • Participació en xarxes de municipis.
 • Remodelació de la Torre Júlia com a centre cívic de Les Fonts, i construcció de la sala annexa.
 • Desenvolupament d’ordenances.
 • Aprovació d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 
Sant Quirze Viu · PLA d'ACTUACIÓ MUNICIPAL · Ajuntament de Sant Quirze del Vallès